HälsoGris®

Ängavallen HälsoGris

Friska djur

Vi kallar vårt kött för HälsoGrisars® (linderödsgrisar), HälsoOx™ (rödkullekor), HälsoKalv™ (rödkullekalvar) och HälsoLamm™ (värmlandsfår). Det betyder att vi bara använder kött från de av våra djur som har haft hälsan, dvs varit friska hela livet och därför aldrig medicinerats.

Vi är som ingen annan

På Ängavallens Familjejordbruk går våra djur, som alla är av naturliga ursprungsraser, fritt ute året om och lever som det är tänkt. Sugga och kulting, tacka och lamm, ko och kalv går exempelvis tillsammans så länge de själva vill – även korna som vi mjölkar. Grisarna får böka av hjärtans lust på fälten.
Våra djur får en helt unik stress- och ångestfri slakt i vårt eget gårdsslakteri, naturligtvis helt utan transporter. Detta är en mycket viktig del av en god djurhållning med ansvar för varje enskilt djur från början till slut.

Våra grisar har fått många utmärkelser genom åren. Bland annat blivit uppmärksammade långt utanför landets gränser. 2012 fick vi Good Farm Animal Welfare Award for Pigs.

SÅ HÄR LEVER ÄNGAVALLENS GRISAR JÄMFÖRT MED KRAV OCH ANDRA SVENSKA GRISAR

Ängavallens regler KRAV:s regler Svenska regler
Möjligheter att böka utomhus Alla dagar året runt 4 månader under sommarhalvåret Aldrig
Foder till grisarna 100% ekologiskt och vegetabiliskt foder från gården 85% ekologiskt foder 100% kemiskt besprutat och gödslat foder
Kastrering Aldrig Ja, med bedövning Ja, med bedövning
Parning/ Betäckning Naturlig parning/betäckning Konstgjord befruktning (insemination) Konstgjord befruktning (insemination)
Slakttransport Aldrig Slakttransporter Slakttransporter
Slakt Stressfri och ångestfri slakt på gården Industrisslakt Industrisslakt
Kött från medicinerade djur Aldrig Ja, med dubbel karenstid Ja, med enkel karenstid

Läs mer…

Visar alla 16 resultat

Visar alla 16 resultat