Ostar

Ängavallens ostar görs endast på Ängavallens ekologiska mjölk.

På Ängavallen har vi högre krav än krav.

100 procent ekologiskt från jord till bord.
Inga kompromisser. Inga undantag.

Vi gör våra ostar i Ängavallens GårdsYsteri. 100 procent ekologiska och uteslutande gjorda på gårdens egen mjölk som kommer från våra HälsoKorTM (rödkullekor, en ursprunglig ras). Här finns inte kött- eller mjölkkor utan alla kor får ha den roll som naturen själv har givit dem.

mejeriprodukter

Adriana Zonari, mejerska på Ängavallens gårdsmejeri.

SÅ HÄR LEVER ÄNGAVALLENS KOR JÄMFÖRT MED KRAV OCH ANDRA SVENSKA KOR

Ängavallens regler KRAV:s regler Svenska regler
Ko och Kalv tillsammans Kalven diar sin mor så länge kon själv vill, vilket normalt sett är
6 – 8 månader. Det första 10 dygnen får kalven all mjölk.
Därefter använder vi bara 2/3 av morgonmjölken, resten får kalven.
Efter ett dygns diande
skiljs ko och kalv
Separation direkt efter kalvning
Utevistelse Året runt 6 månader 2-4 månader
Bränna bort hornen Aldrig Ja, med bedövning Ja, med bedövning
Kastrering av kalvar Aldrig Ja, med bedövning Ja, med bedövning
Parning/betäckning Naturlig parning/betäckning Konstgjord befruktning
(insemination)
Konstgjord befruktning
(insemination)
Slakttransporter Aldrig Slakttransporter Slakttransporter
Slakt Stress- och ångestfri slakt på Ängavallens gårdsslakteri Industrislakt Industrislakt
Mjölk/Kött från
medicinerade kor/kalvar
Aldrig som livsmedel Ja, efter dubbla karenstiden Ja, efter dubbla karenstiden

Vi följer årets och naturens rytm, därför finns det just nu tyvärr inga varor under den här rubriken