HälsoKalv™

Friska djur

Vi kallar vårt kött för HälsoGris® (linderödsgrisar), HälsoOx™ (rödkullekor), HälsoKalv™ (rödkullekalvar) och HälsoLamm™ (värmlandsfår). Det betyder att vi bara använder kött från de av våra djur som har haft hälsan, dvs varit friska hela livet och därför aldrig medicinerats.

Vi är som ingen annan

På Ängavallens Familjejordbruk går våra djur, som alla är av naturliga ursprungsraser, fritt ute året om och lever som det är tänkt. Sugga och kulting, tacka och lamm, ko och kalv går exempelvis tillsammans så länge de själva vill – även korna som vi mjölkar. Grisarna får böka av hjärtans lust på fälten.
Våra djur får en helt unik stress- och ångestfri slakt i vårt eget gårdsslakteri, naturligtvis helt utan transporter. Detta är en mycket viktig del av en god djurhållning med ansvar för varje enskilt djur från början till slut.

SÅ HÄR LEVER ÄNGAVALLENS KOR OCH KALVAR JÄMFÖRT MED KRAV OCH ANDRA SVENSKA KOR OCH KALVAR

Ängavallens regler KRAV:s regler Svenska regler
Ko och Kalv tillsammans Kalven diar sin mor så länge kon själv vill, vilket normalt sett är
6 – 8 månader. Det första 10 dygnen får kalven all mjölk.
Därefter använder vi bara 2/3 av morgonmjölken, resten får kalven.
Efter ett dygns diande
skiljs ko och kalv
Separation direkt efter kalvning
Utevistelse Året runt 6 månader 2-4 månader
Bränna bort hornen Aldrig Ja, med bedövning Ja, med bedövning
Kastrering av kalvar Aldrig Ja, med bedövning Ja, med bedövning
Parning/betäckning Naturlig parning/betäckning Konstgjord befruktning
(insemination)
Konstgjord befruktning
(insemination)
Slakttransporter Aldrig Slakttransporter Slakttransporter
Slakt Stress- och ångestfri slakt på Ängavallens gårdsslakteri Industrislakt Industrislakt
Mjölk/Kött från
medicinerade kor/kalvar
Aldrig som livsmedel Ja, efter dubbla karenstiden Ja, efter dubbla karenstiden

Läs mer…

Visar alla 6 resultat

Visar alla 6 resultat