Mejeriprodukter

mejeriprodukter

Ängavallens ekologiska mejeriprodukter

Ängavallens ekologiska HälsoKor TM (rödkullekor) går ute året om så mycket de själva vill och har sina kalvar hos sig så länge de vill. Tack vare 100 procent ekologiskt gräsbete och hö blir fettsyrorna i mjölken från våra kor dessutom naturligt bättre. Den ekologiska mjölken vi använder till ost kommer uteslutande från friska djur som därför ALDRIG blivit medicinerade. I mejeriet så pastöriserar vi mjölken men den homogeniseras inte utan får naturlig fetthalt och fettfördelning.Även här ställer vi högre krav än KRAV. Inga kompromisser, inga undantag. Så när vi säger 100 procent ekologiskt så menar vi det.

mejeriprodukterAdriana Zonari, mejerska på Ängavallens gårdsmejeri.

SÅ HÄR LEVER ÄNGAVALLENS KOR JÄMFÖRT MED KRAV OCH ANDRA SVENSKA KOR

Ängavallens regler KRAV:s regler Svenska regler
Ko och Kalv tillsammans Kalven diar sin mor så länge kon själv vill, vilket normalt sett är
6 – 8 månader. Det första 10 dygnen får kalven all mjölk.
Därefter använder vi bara 2/3 av morgonmjölken, resten får kalven.
Efter ett dygns diande
skiljs ko och kalv
Separation direkt efter kalvning
Utevistelse Året runt 6 månader 2-4 månader
Bränna bort hornen Aldrig Ja, med bedövning Ja, med bedövning
Kastrering av kalvar Aldrig Ja, med bedövning Ja, med bedövning
Parning/betäckning Naturlig parning/betäckning Konstgjord befruktning
(insemination)
Konstgjord befruktning
(insemination)
Slakttransporter Aldrig Slakttransporter Slakttransporter
Slakt Stress- och ångestfri slakt på Ängavallens gårdsslakteri Industrislakt Industrislakt
Mjölk/Kött från
medicinerade kor/kalvar
Aldrig som livsmedel Ja, efter dubbla karenstiden Ja, efter dubbla karenstiden

Visar alla 3 resultat

Visar alla 3 resultat